Publicerad: 2022-03-14

1 miljon till barnens musikliv

Statens Kulturråd bidrar med 1 miljon kronor till Kungl. Musikaliska Akademiens arbete för barn och ungas delaktighet inom musiklivet. Det beviljade anslaget ska stödja akademiens verksamhet Sjungande barn.

- Ett välkommet ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd som får stor betydelse för vårt fortsatta arbete för barns rätt till sin röst och till sång, inte minst för barnen själva. Vi ser ett minskat utrymme för sång i läroplanerna – från förskola och genom hela grundskolan. Och det ges alldeles för lite stöd och förutsättningar för de pedagoger som ska vägleda våra unga i denna viktiga verksamhet. Det vill vi ändra på, säger Susanne Rydén, preses, Kungl. Musikaliska Akademien.

Sjungande barn är ett flerårigt utvecklingsarbete med nationell räckvidd, där alla som verkar i sammanhang kring barns sång gemensamt kan synliggöra dess värde. I projektet utvecklas pedagogiskt utbildningsmaterial, skapas nätverk och ges kunskapshöjande insatser samt uppdrag för ny repertoar, bland annat. Genom Sjungande barn hoppas Kungl. Musikaliska Akademien trygga förutsättningarna för att alla barn ska växa upp med rösten som en självklar resurs för stärkt självförtroende, psykisk hälsa, inkludering och lärande.

Tack vare privata donationer och bidrag från stiftelser, fonder och statliga myndigheter kan Kungl. Musikaliska Akademien bedriva arbetet med barn och sång vidare. För främjandet av framtidens svenska musikunder.

Läs mer om hur du kan stödja arbetet med barns rätt till sin röst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Presskontakt:

Lova Wallerö, kommunikatör
0707-630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se