Publicerad: 2014-01-31

Akademien avvisar Kyrkohandboksförslaget

I sitt remissyttrande avvisar Kungl. Musikaliska akademien bestämt Kyrkohanboksförslaget i dess helhet med motiveringen att de processer som har lett fram till Kyrkohandboksförslaget inte kan anses acceptabla, varken ur vetenskaplig, musikalisk eller kulturell synvinkel.

Vården av det befintliga kulturarvet har inte skett med tillräcklig vetenskaplig och konstnärlig omsorg. Kyrkohandboksförslaget stänger dessutom dörren för musikaliskt nyskapande.

Enligt Kungl. Musikaliska akademien vore det en bättre väg att med kunskap och omsorg revidera och komplettera den nuvarande handboken för att säkerställa att angelägen kyrkomusik blir tillgänglig för dagens och framtidens gudstjänstfirare. Till detta arbete borde fogas en textdel med reviderade och nyskrivna texter som sedan fritt kunde tonsättas och användas som likaberättigad musik i den svenska högmässan. Om man vid en senare tidpunkt skulle vilja införliva en del av denna nya musik med kyrkohandboken kunde – med utgångspunkt i vad som visat sig vara omtyckt och bärkraftigt – en kompetent och välförankrad urvalsprocess inledas.

Ladda ner hela remissyttrandet här. Pdf, 300.9 kB, öppnas i nytt fönster.