Publicerad: 2024-05-28

Akademiens årsskrift 2023

Nu finns Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift digitalt på hemsidan. I årsskriften presenteras årets verksamhet, priser/medaljer/stipendier, kalendarium och texter om för akademien aktuella frågor och teman.

Kontaktperson:

Lova Wallerö
Kommunikationsansvarig
0707-630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se