Publicerad: 2019-04-16

Akademien skriver till Regeringen

Tillsammans med fem av de kungliga akademierna och ett stort antal institutioner ställer sig akademien i en skrivelse till regeringen bakom den modell för offentlig finansiering av vårt skriftliga litteraturarv som presenteras i Biblioteksutredningens förslag.

I skrivelsen framhålls betydelsen av offentlig finansiering för digitaliseringen av Sveriges skriftliga kulturarv. Över hela världen pågår en intensiv digitalisering av det litterära kulturarvet och alla skriftliga källor till vår historia. Det föreligger en allmän enighet om att sådant material erbjuder helt nya möjligheter att förstå och omtolka vårt förflutna. Som exempel nämns att Norge har digitaliserat alla böcker tryckta på norska och/eller i Norge. I Sverige har däremot inga offentliga medel avsatts för systematisk digitalisering. Utan en sådan satsning kommer Sverige att försättas i ett olyckligt underläge i den internationella forskningen – och allmänheten, utbildningsväsendet och biblioteken kommer att gå miste om en viktig tillgång till det gemensamma kulturarvet.