Publicerad: 2019-04-12

Akademien söker forskningssekreterare

Härmed utlyses en tjänst som forskningssekreterare vid Kungl. Musikaliska akademien med huvuduppgiften att verka för musikforskningen inom akademien.

Forskningssekreteraren är en nyckelperson i de forskningsprojekt som akademien driver och som svarar för bakgrundsarbetet, tar initiativ, utarbetar ansökningar och ser till att förverkliga idéerna. Arbetet spänner över alla genrer – konstmusik, jazz, folkmusik och populärmusik – och innehåller musikforskningens skilda områden från musikhistoria till musikpedagogik. En mycket god kommunikativ förmåga krävs (på både svenska och engelska), likaså en målmedvetenhet att föra projekt i hamn. Seminarier och symposier initieras och arrangeras, och samverkan med andra akademier är en central uppgift. Formulering av debattartiklar och arbete med remissvar på statliga utredningar tillhör också forskningssekreterarens arbetsområde. Arbetet innebär också ett nära samarbete med akademiens programråd, adjungering till Forskningsnämnd och Publikationsnämnd, uppdrag inom särskilda akademiprojekt samt tillsammans med övriga medarbetare vid akademiens kansli allmänt stöd inför olika evenemang som t.ex. akademins årliga Högtidssammankomst.

Arbetet utförs i nära samarbete med akademiens ständige sekreterare, som har huvudansvar för akademiens verksamhet.

Övrigt:

Forskningssekreteraren ska vara disputerad inom musikvetenskap, musikpedagogik eller konstnärlig musikforskning.

Tjänsten är på c:a 50% tillsvidare, med 6 månaders provanställning. Tillträde 1 september 2019, eller enligt överenskommelse, och med placering vid akademiens kansli vid Blasieholmstorg i Stockholm.

Arbetet medför viss kvällstjänstgöring kopplad till akademiens verksamhet och sammankomster.

Ansökan ska vara akademien tillhanda senast den 8 maj, och ska bestå av ett personligt brev där du presenterar dig själv, CV samt kontaktuppgifter till minst två referenter. Ansökan mejlas till jobb(at)musikaliskaakademien.se

Frågor om anställningen kan besvaras av Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare, mobil 0708-895 584 eller Erik Wallrup, tf forskningssekreterare, mobil 0736-833 153.

Text