Publicerad: 2015-02-16

Akademiens preses Gustaf Sjökvist har avlidit

Det är med stor sorg och saknad som vi tvingas meddela att Kungl. Musikaliska akademiens preses Gustaf Sjökvist efter en lång tids sjukdom avled den 15 februari.

Gustaf Sjökvist var verksam som domkyrkoorganist i Storkyrkan i Stockholm 1967–2011. 1986-1994 var han chefdirigent och konstnärlig ledare för Radiokören och från 1994 förste gästdirigent hos Radiokören vid Bayerischer Rundfunk i München. Han ledde också sin egen kör, Gustaf Sjökvists kammarkör, som han grundade 1994.

Gustaf Sjökvist blev ledamot av Kungliga Musikaliska akademien 1988 och valdes till dess preses 2013. 1991 tilldelades han professors titel av den svenska regeringen, 1998 fick han motta den kungliga medaljen Litteris et artibus och två år senare utnämndes han till hovorganist. 2007 fick han ta emot Kungl. Musikaliska akademiens främsta utmärkelse – Medaljen för Tonkonstens Främjande.

Vi minns med tacksamhet och glädje Gustaf Sjökvists förmåga att omfatta både bredden och djupet i det svenska och internationella musiklivet, liksom hans värme, humor och generositet. Gustafs brinnande engagemang för akademiens skilda verksamheter fortsatte – trots sjukdomen – ända till de sista dagarna av hans liv.

Våra tankar går idag till Gustaf Sjökvists familj.

För Kungl. Musikaliska akademien

Susanne Rydén och Staffan Scheja, vice presides samt
Tomas Löndahl, ständig sekreterare


Gustaf Sjökvist

Gustaf Sjökvist