Publicerad: 2024-06-14

Akademiens ständige sekreterare tilldelas H.M. Konungens medalj

Kungl. Musikaliskas Akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist har tilldelats H.M. Konungens medalj vid medaljförläning den 6 juni 2024.

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj för särskilda förtjänster.

H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist
för betydande insatser inom svenskt akademiväsende.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster.

Samtliga medaljförläningar 6 juni 2024, Sveriges Kungahus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Jonas Borg/Sveriges Kungahus

Kontakt:

Lova Wallerö
Kommunikationsansvarig
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se