Publicerad: 2018-09-28

Akademien svarar på utredningen "Konstnär - oavsett villkor?"

På torsdagen lämnade Kungl. Musikaliska akademien sitt yttrande på den konstnärspolitiska utredningens betänkande "Konstnär - oavsett villkor?" SOU 2018:23

Kungl. Musikaliska akademien välkomnar att betänkandet vill att ge en grundlig genomlysning av ett komplicerat och mångtydigt fält. Viktiga problemområden lyfts fram, och betänkandet innehåller förslag som framstår som både intressanta och välgrundade; exempelvis fortbildning av konstnärer och en ökad transparens i bidragsbeslutande organ.

I sitt yttrande belyser akademien brister och problem som bör beaktas inom en rad av de områden som utredninen berör. Bland annat att uppdragets ambition att greppa över alla etablerade konstområden – inkluderande nya konstnärliga uttryck och framtidsvisioner – leder till förenklingar i betänkandet, som i sin tur medför att konstområdens egenart försvinner i generella beskrivningar där i synnerhet musikområdet hamnar i skymundan.

Läs Akademiens remissvar här Pdf, 235.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs hela utredningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs fler remissvar och yttranden som akademien har lämnat här Öppnas i nytt fönster.


Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00