Publicerad: 2011-10-20

Andrew Manze får Schockpriset i musik

Dirigenten och violinisten Andrew Manze är en av de fyra mottagarna av årets Rolf Schockpris. Priset delas ut i Stockholm den 2 november. De övriga pristagarna är Marlene Dumas, konst, Hilary Putnamn, logik och filosofi, samt Michael Aschbacher, matematik.
PRISTAGARE 2011

Andrew Manze – de musikaliska konsterna

Andrew Manze tilldelas Rolf Schockpriset i de musikaliska konsterna ”för hans virtuosa och insiktsfulla interpretationer som violinist och ensembleledare, för hans unika sätt att som dirigent inspirera musiker och för hans gudabenådade förmåga att kommunicera med publiken”.

Andrew Manze är född i England och numera bosatt i Sverige. Han är chefdirigent för Helsingborgs Symfoniorkester och gästdirigent hos Norska Radions Symfoniorkester och BBC Scottish Symphony Orchestra. Han är ledamot av Royal Academy of Music och Kungl. Musikaliska Akademien samt gästprofessor vid Royal College of Music, London och Norges musikkhøgskole.

Marlene Dumas – de visuella konsterna

Marlene Dumas tilldelas Rolf Schockpriset i de visuella konsterna ”för hennes unika förmåga att skildra människans utsatthet och storhet med ett måleri som inte väjer för att skildra det svåra. Med inlevelse och kritiska ögon lyfter hon fram frågor kring ras, etnocentrism, kön och sexualitet”.

Marlene Dumas är född i Sydafrika och numera bosatt i Holland. Hon har en omfattande utställningsverksamhet bakom sig och hennes verk har bland annat visats på Tate Gallery i London, Centre Pompidou i Paris, The Museum of Modern Art i New York och Venedigbiennalen.

Michael Aschbacher – matematik

Professor Michael Aschbacher tilldelas Rolf Schockpriset i matematik 2011 ”för hans fundamentala bidrag till ett av de största matematiska projekten någonsin, klassifikationen av ändliga enkla grupper, och speciellt hans bidrag till det kvasitunna fallet”.

Michael Aschbacher är Shaler Arthur Hanisch Professor of Mathematics vid California Institute of Technology. Han har gjort fundamentala insatser i gruppteorin, speciellt beträffande klassifikationen av de ändliga enkla grupperna. Han har fått the Cole Prize från American Mathematical Society och är medlem i National Academy of Sciences i USA.

Hilary Putnam – logik och filosofi

Rolf Schockpriset i logik och filosofi 2011 tilldelas Hilary Putnam ”för hans bidrag till förståelsen av semantiken för teoretiska termer och termer för naturliga sorter, och av denna semantiks konsekvenser för språkfilosofi, kunskapsteori, vetenskapsteori och metafysik”.

Hilary Putnam föddes i USA 1926 och är idag Professor Emeritus vid Harvard University och ledamot av American Academy of Arts and Sciences. Han har varit president för American Philosophical  Association, Philosophy of Science Association och Association for Symbolic Logic.