Publicerad: 2021-12-22

Ansökan till Bernadotteprogrammet avslutas 20 januari

Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. Sista ansökningsdagen för stipendium inom Bernadotteprogrammet 2022 är 20 januari.

Som postdoktoral musikforskare och/eller högskoleutbildad utövande musiker eller tonsättare kan du söka till programmet med ditt projekt.

Bernadotteprogrammet är ett samverkansprojekt mellan flera kungliga akademier och ett syfte är att varje stipendiat genom programmet ska utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete ges möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Läs mer här!