Publicerad: 2014-12-10

Apropå Jan Ling

Apropå Jan Ling. Elva texter om musikforskning och musikliv heter den senaste utgåvan i Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie. I boken publiceras bidragen från ett seminarium till den framstående musikvetaren Jan Lings minne, vilket hölls i våras.

I boken skriver kolleger och vänner om skilda delar i Jan Lings innehållsrika karriär som forskare och lärare. Boken, vars redaktörer är Märta Ramsten och Gunnar Ternhag, ges ut i samarbete med Svenskt visarkiv.