Publicerad: 2015-06-29

Årets Alfvénstipendiater

Alma Heinemann, horn, Kari Koskinen, mezzosopran och Fanny Källström, violin, är årets Alfvénstipendiater. Den 3 juli får de ta emot var sitt stipendium om 10 000 kr vid Musik i Siljans årliga Alfvénkonsert.   

Hugo Alfvén–fonden inom Kgl. Musikaliska akademien har beslutat utdela tre stipendier à 10 000 kr till lovande elever vid Musikkonservatoriet i Falun. Stipendierna går till Alma Heinemann som spelar horn, sångerskan Kari Koskinen och violinisten Fanny Källström
som spelar både klassiskt och folkmusik. Stipendierna delas ut på Alfvéngården i Leksand fredagen den 3 juli 2015 under Musik vid Siljans sedvanliga Alfvénprogram.

Hornisten Alma Heinemann kommer från Falun. Hon har antagits för högre musikstudier vid både Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn (där hon fick högsta poäng) och Kungl Musikhögskolan i Stockholm. Hon kommer att studera på musikerlinjen i Stockholm från och med hösten.

Mezzosopranen Kari Koskinen kommer från Bjursås utanför Falun. Hon har antagits på programmet för utövande musik vid Institutt for musikk vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Violinisten Fanny Källström från Härnösand spelar både klassiskt och spelmansmusik. Hon har antagits på musikerprogrammet vid Musikhögskolan i Malmö.

Ytterligare upplysningar lämnas av undertecknad (070-594 47 37) eller Musikkonservatoriets rektor Gabriel Lindborg (070-584 84 43).

Stockholm den i juni 2015

Gunnar Ternhag

professor, ordförande i Hugo Alfvén–fonden i Kgl. Musikaliska akademien