Publicerad: 2012-06-27

Årets Alfvénstipendiater utsedda

Hugo Alfvén–fonden inom Kungl. Musikaliska akademien har beslutat utdela två stipendier á 15 000 kr till lovande elever vid Musikkonservatoriet i Falun. Stipendierna går till violinisten Linda Hellstrand och Jonathan Grönlund som spelar harpa. Stipendierna delas ut på Alfvéngården i Leksand lördagen den 6 juli 2012 under Musik vid Siljans sedvanliga Alfvénprogram.
Linda Hellstrand kommer från Grangärde. Efter gymnasiestudier vid Musikkonservatoriet i Falun står hon nu i begrepp att studera vidare som violinist, men skulle lika gärna kunna valt sången som hon utövar parallellt med sitt spelande. Till hösten börjar hon sina högre violinstudier vid Norges musikkhøgskole i Oslo.

Jonathan Grönlund spelar harpa, ett idag ovanligt instrumentval, men ett fortfarande nödvändigt instrument i större symfoniorkestrar. Jonathan kommer från Götene. Efter ett års studier vid Musikkonservatoriet i Falun har han kommit in på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Ytterligare upplysningar lämnas av undertecknad (070-594 47 37) eller Musikkonservatoriets rektor Gunnar Crantz (070-540 73 83).