Publicerad: 2020-04-03

Årets Bernadottestipendiater utsedda

Emma Frid och Kerstin Frödin tilldelas årets musikaliska Bernadottestipendier om 100 000 kronor vardera.

Emma Frid, utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan, McGill University och École Polytechnique de Montréal i Montreal, disputerade i januari 2020 vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Hon tilldelas ett stipendium om 100 000 kronor för hennes projekt Exploring the potential of haptic feedback in digital musical instruments for music installations in public setting som avser att utforska den haptiska modaliteten genom att vidareutveckla ljudinstallationen Ljudskogen på Scenkonstmuseet samt skapa nya verk för denna. Forskningen bedrivs inom forskargruppen Sound and Music Computing på KTH.

Kerstin Frödin, internationellt verksam blockflöjtist och barockoboist inom såväl tidig musik som samtida experimentell konstmusik, sedan 2015 doktorand i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå Tekniska Universitet.

Hon tilldelas ett stipendium om 100 000 kronor för hennes projekt Fåglarnas konferens, som är ett kollaborativt konstnärligt projekt som bygger broar mellan kulturer och tidsepoker tillsammans med dansaren Åsa Unander-Scharin och videokonstnären Lene Juhl.


Bernadotteprogrammet
Kungl. Musikaliska akademien, Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inledde 2016 en långsiktig samverkan. Denna innebär mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom dessa fem akademiers intresseområden.

Samverkansformen har fått namnet Bernadotteprogrammet och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden.