Publicerad: 2022-04-05

Årets Bernadottestipendier går till Bunnskog och Leijonhufvud

Kungl. Musikaliska Akademien har beslutat tilldela tonsättaren Magnus Bunnskog och musikpedagogen Susanna Leijonhufvud Akademiens Bernadottestipendier om 100 000 kr vardera, för år 2022.

Magnus Bunnskog, tonsättare, för projektet ”Ett augmenterat hörspel – komponerad teater”, som ska bli ett komponerat teaterverk för levande och inspelade röster, talade och sjungna, samt levande och elektronisk musik, med libretto av dramatikern Sigrid Herrault.

Susanna Leijonhufvud, Fil. dr i musikpedagogik, för projektet ”Folkmusik till Skansen och mazurkor till Harg”, som avser kartlägga musiklivet i de uppländska trakterna kring Hargs bruk under 1800-talets senare hälft. Projektets fokus är en enskild spelman och hans repertoar, men samtidigt växer etnologiska, sociologiska och musikpedagogiska frågor fram i periferin.

Stipendierna ingår i Bernadotteprogrammet där Kungl. Musikaliska Akademien, Konstakademien, Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inlett en långsiktig samverkan. Programmet har som syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.


Övriga akademiers stipendiater:

Konstakademien (Kungl. Akademien för de fria konsterna) tilldelar två stipendiater inom Bernadotteprogrammet 120 000 kronor var ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Aldo Zetterman, som tog sin Masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan 2019 och sedan tidigare har en Kandidatexamen vid Akademin Valand 2017, tilldelas stipendiet för sitt konstnärliga arbete där genom reproducerande metoder olika intresseområden undersöks.

Joakim Derlow, som tog sin Kandidatexamen i Fri konst vid Gerrit Rietveld Academie 2016, tilldelas stipendiet för sitt konstnärliga arbete inom projektet perception och kamouflage.

Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022 som tilldelas var sitt stipendium om 125 000 kronor:

Fil.dr Magnus Bergman, Historiska institutionen vid Lunds universitet, för projektet Fideikommiss som kulturarv: aktörer och argument vid förlängningar av fideikommiss, 1995–2006.

Fil.dr Signe Gammelgaard, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, för projektetProperty of the World State. Property and society in interwar dystopian fiction.

Ph.D. Eva-Charlotta Mebius, University of London/Uppsala universitet, för projektet Broderade landskap i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar (1780–1830).

Svenska Akademien tilldelar två stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022 var sitt stipendium om 120 000 kr samt två veckors vistelse i Hvita villan på Öland:

Sven Olov Karlsson, författare och journalist, tilldelas stipendiet för sitt självbiografiska romanprojekt Professorn.

Tim Berndtsson, litteraturforskare vid Uppsala universitet, tilldelas stipendiet för sitt projekt Svenska kungliga bibliotek, 1746-1829. Om kungliga boksamlingars kulturhistoriska betydelse och boksamlandet som nöje, nytta och nödvändighet.

Gustav Adolfs Akademiens två stipendiater:

Sophie Bønding (f. 1986) som disputerade 2020 vid Aarhus universitet. Hennes projekt har titeln Viking Age Rulership in New Perspective och hon kommer att knytas till Stockholms universitet och ha vår ledamot Olle Sundqvist som mentor.

Sjamme van de Voort (f. 1988) som disputerade 2021 vid University of Nottingham. Hans projekt har titeln Re-Membering Home in Angered: Oral History and Cultural Memory of the Chilean Diaspora in Sweden. Han kommer att knytas till Institutet för språk och folkminnen och ha etnologen Susanne Nylund Skog som mentor.

Presskontakt:
Lova Wallerö, kommunikatör
lova.wallero@musikaliskaakademien.se
0707630565

Foto Magnus Bunnskog: Denis Gómez García

Pressmeddelande Pdf, 1.2 MB.