Publicerad: 2022-04-29

Årets Bernadottestipendier har delats ut

Fredagen den 29 april delades årets stipendier inom Bernadotteprogrammet ut. Kungl. Musikaliska Akademiens stipendier tilldelades tonsättaren Magnus Bunnskog för projektet ”Ett augmenterat hörspel – komponerad teater" och musikpedagogen Susanna Leijonhufvud för projektet ”Folkmusik till Skansen och mazurkor till Harg” med 100 000 kr var. Stipendierna delades ut i Bernadottebiblioteket av H.M. Carl XVI Gustaf.

Bernadottestipendierna

Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, har som syfte att erbjuda akademisk fördjupning på postdoktoral nivå eller efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats. Läs mer här.

 

Övriga akademiers stipendiater 2022:

Konstakademien (Kungl. Akademien för de fria konsterna)
Aldo Zetterman
Joakim Derlow

Svenska Akademien
Sven Olov Karlsson
Tim Berndtsson

Kungl. Vitterhetsakademien
Fil.dr Magnus Bergman
Fil.dr Signe Gammelgaard
Ph.D. Eva-Charlotta Mebius

Kungl. Gustav Adolfs Akademien
Sophie Bønding
Sjamme van de Voort

Kontakt: Anna Cronström
Telefon: 08-407 18 02
anna.cronstrom(a)musikaliskaakademien.se