Publicerad: 2013-01-29

Årets de Frumerie-stipendiater utsedda

Dirigenten Anders Eby och operasångerskan Anita Soldh har tilldelats årets de Frumeriestipendium. Stipendiet är på 50 000 kr vardera och delades ut vid en ceremoni på akademien den 28 januari.
Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".
Anita Soldh

Anita Soldh

Anders Eby

Anders Eby