Publicerad: 2012-02-08

Årets Frumerie-stipendiater

Pianisten Janos Solyom, sångerskan Iwa Sörenson och producenten Curt Carlsson tilldelas var sitt stipendium om 50 000 kr ”för det förtjänstfulla sätt på vilket de framfört och verkat för Gunnar de Frumeries tonkonst.”
Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".

Utdelningen sker på Kungl. Musikaliska akademien onsdag 8 februari.

För mer information kontakta Anna Ingvardóttir Cronström, 407 18 02,
anna.cronstrom@musakad.se