Publicerad: 2017-10-24

Årets Frykbergstipendiater

Årets stipendier gick till Kungliga Filhamonikernas brass-sektion, flöjtstämman i Sveriges Radios Symfoniorkester, dirigenten Per-Otto Johansson, cellisten Klas Gagge och trumpetaren Tarjei Hannevold. Stipendierna delades ut av akademiens vice preses Staffan Scheja vid en konsert i Berwaldhallen.

Sten Frykberg (1910-1983) var pianist, dirigent och musikproducent. Han debuterade tidigt som pianist men därefter tog dirigeringen överhand och han verkade som chefsdirigent för flera av de svenska orkestrarna. Sten Frykberg uppnådde stor popularitet i de breda folklagren genom att bl. a. medverka i radio och TV-program i dubbla egenskaper, som dirigent och konferencier. Han var även under en lång rad år värd för radioprogrammet Önskekonserten.

Stipendiemottagare 2017:

Tarjei Hannevold, trumpet, stämledare i Sveriges Radios Symfoniorkester tilldelas 15 000 kr för forskning av allergi-fria munstycken i Tyskland.

Klas Gagge, cellist i Kungliga Filharmonikerna, tilldelas 25 000 kr för att forska om pianisten och tonsättaren Ingeborg Starck i Europa.

Dirigenten Per-Otto Johansson tilldelas 25 000 kr för studier i Bergamo med fokus på Donizettis verk.

Flöjtstämman i Sveriges Radios Symfoniorkester tilldelas 35 000 kr för att studera flöjtteknik för nyskriven musik med flöjtisten och tonsättaren Robert Dick i New York

Kungliga Filharmonikernas brass sektion tilldelas 50 000 kr för Masterclass i Stockholm med solotrumpetaren Phil Smith från New York Philharmonics.

Stipendierna delades ut i vid en konsert i Berwaldhallen i Stockholm den 21 oktober 2017.

 

Text