Publicerad: 2013-10-07

Årets Frykbergstipendiater

Violinstämman i Radiosymfonikerna, cellostämman vid Norrlandsoperan, Wemlandsoperans träblåsare, violinist Anneli Jonsson, trumpetaren Victor Silverstone samt musikforskaren Catarina Ericson-Roos fick lördagen den 5 oktober ta emot stipendier ur Sten Frykbergs Minnesfond.

85 000 kr till 1:a violinstämman i Sveriges Radios Symfoniorkester,
genom Malin Broman, Konsertmästare. För att närvara vid repetitioner
och konserter med Berlins Filharmoniska Orkester samt under egna ”work
shops” fördjupa och utveckla sitt samspel och konstnärliga uttryck i
såväl äldre, klassisk, romantisk som ny musik.

30 000 kr till cellostämman i NorrlandOperans Symfoniorkester. För
att delta i master classes, få inspiration och försöka få lektioner som
grupp på cellobiennalen i Amsterdam 2014.

25 000 kr till Wermland operas orkesters träblåssektion. Med hjälp av
en kunnig träblåsinstruktör kunna fördjupa sitt samspel.

25 000 kr till Anneli Jonsson, violin, konsertmästare i Gävle
Symfoniorkester. För att utveckla sitt musicerande med studier i New
York både för konsertmästare i New York Philharmonics och the
Metropolitan Opera.

25 000 kr till Victor Silverstone, trumpet, stämledare Gävle
Symfoniorkester. För att forska och utveckla fram ett munstycke som
fungerar från barock, klassicism till modern trumpet.

10 000 kr till Catarina Ericson-Roos. För forskningsresor i samband med arbetet med biografin om sångerskan och pedagogen Dorothy Irving.