Publicerad: 2020-06-29

Årets Frykbergstipendiater utsedda

Blåsarna i Västerås Sinfonietta, Barock Avenue, Johanna Sjunneson, Magnus Lanning, Rolf Landberg, Olof Ericsson, Miranda Sundström Freese och Harald Edin är de lyckliga mottagarna av årets Sten Frykberg-stipendier.

Sten Frykberg (1910-1983) var pianist, dirigent och musikproducent. Han debuterade tidigt som pianist men därefter tog dirigeringen överhand och han verkade som chefsdirigent för flera av de svenska orkestrarna. Sten Frykberg uppnådde stor popularitet i de breda folklagren genom att bl. a. medverka i radio och TV-program i dubbla egenskaper, som dirigent och konferencier. Han var även under en lång rad år värd för radioprogrammet Önskekonserten.

Delas ut årligen. För stipendiet gäller inga ansökningsförfaranden.

Stipendiemottagare 2020:

Träblås- och brassektionen i Västerås Sinfonietta
Studie- och fortbildningsresa till någon av de främsta blåsmusikerna i Europa med siktet inställt på någon/några ur gruppen Quintette Moraguès i Paris.

Barock Avenue
Fortbildning i den italienska barocktraditionen med forskning i bland annat italienska notbibliotek.

Johanna Sjunneson, violoncellist i Sveriges Radios Symfoniorkester.
Studieresa till festivalen Rewire i Haag, Nederländerna för att införskaffa större kunskap om den postklassiska musikens bakgrund och dess uppkomst.

Magnus Lanning, violoncellist i Sveriges Radios Symfoniorkester.
Att tillsammans med violinisten Martin Stensson, traversflöjtisten Anders Jonhäll och cembalisten Peter Lönnerberg, vidareutvecklas inom barockinterpretation på tidstrogna instrument för professor Reinhart Goebel, ledare och grundare av Musica Antiqua Köln.

Rolf Landberg, slagverkare.
För forskning inom svensk trumslagarhistorik.

Olof Ericsson, violinist i Svenska Kammarorkestern.
För en grundlig genomsyn av notmaterialet samt inspelning av samtliga låtar i Närkesamlingen.

Miranda Sundström Freese, violinstuderande.
För vidareutveckling av hennes violinspel med bland annat undervisning inför Kallkursen och Polstjärnekursen.

Harald Edin, kontrabasstuderande.
För vidareutveckling av hans kontrabasspel med bland annat undervisning i Düsseldorf.

Text