Publicerad: 2016-04-14

Årets Hagströmstipendiater utsedda

Gitarristerna Cim Frode, Gabriella Quevedo, Carl-Johan Stålenbring och Joel Svensson samt dragspelaren William Leijon tilldelas vardera 15 000 kronor ur Albin Hagströms minnesfond.

Stipendieutdelningen hålls på Stallet i Stockholm den 8 maj kl 16.00.

Sedan 1997 delar Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond i Kungl. Musikaliska akademien ut dragspels- och gitarrstipendier.

Stipendierna vänder sig till dragspelare och gitarrister inom populärmusikens område.