Publicerad: 2016-07-04

Årets Hugo Alfvén-stipendiater utsedda

Hugo Alfvén-fonden inom Kungl. Musikaliska akademien har beslutat utdela tre stipendier à 10 000 kr till lovande elever vid Musikkonservatoriet i Falun. Stipendierna går till Madeleine Franzén som spelar cello, fagottisten Johannes Greding Herjö och trumpetaren Love Nordkvist. Stipendierna delas ut på Alfvéngården i Leksand lördagen den 9 juli 2016, då den sedvanliga Alfvénkonserten äger rum.

Madeleine Franzén, cello, kommer från Falun. Hon har just slutat gymnasiet vid Musikkonservatoriet i hemstaden och har antagits vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn, där hon ska studera till hösten.

Johannes Greding Herjö, fagott, från Kalmar, har också gått sista gymnasieåret Vid Musikkonservatoriet och ska även han inleda studier vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn till hösten.

Love Nordkvist, trumpet, från Tällberg i Leksand, har även han gått i avgångsklassen i gymnasiet. Love har antagits vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Ytterligare upplysningar lämnas av undertecknad (070-594 47 37) eller Musikkonservatoriets rektor Gabriel Lindborg (070-584 84 43).

Stockholm i juli 2016

Gunnar Ternhag

professor, ordförande i Hugo Alfvén–fonden i Kungl. Musikaliska akademien