Publicerad: 2018-12-04

Årets medaljörer

Medaljen för Tonkonstens Främjande är akademiens främsta utmärkelse. I år belönades (fr vänster) Robert Sund, Per Lindvall, Camilla Lundberg och Ramon Anthin.

Sedan 1945 har medaljen delats ut vid Akademiens högtidssammankomster till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv. 2018 tilldelades följande personer Medaljen För Tonkonstens Främjande:

Ramon Anthin tilldelas medaljen för Tonkonstens främjande för sina avgörande insatser under uppbyggandet av Gotlands Tonsättarskola och Visby Internationella Tonsättarcentrum. Gotlands Tonsättarskola, "Tonis", är troligen ensamt i världen om att enbart utbilda tonsättare. Förutom svenska studeranden har skolan sedan starten 1995 dragit till sig elever från Norden men också från avlägsna länder såsom USA, Brasilien och Chile. Mot slutet av 90-talet övergick Ramon Anthin till att med full kraft ordna finansiering och bygga upp Visby Internationella Tonsättarcentrum som öppnades 2001. Tonsättare från alla världsdelar har vistats på centret och besöksstatistiken visar att de gärna återvänder: 500 gäster har bokat centret 900 gånger. Ramon Anthin förverkligade sin vision, ett "Tonsättarnas hus" mitt i Visbys hamn.

Per Lindvall tilldelas medaljen för Tonkonstens främjande för sina insatser som trumslagare. Inom popmusik och besläktade genrer är trumstämman grunden och trumslagaren den viktigaste musikern – ett faktum som den breda publiken ofta förbiser. Att illustrera trumslagaren Per Lindvalls storhet genom att räkna upp de berömdheter han arbetat med vore närmast att förminska hans eget konstnärskap. När Per Lindvall som 21-åring medverkade på ABBA:s sjunde album, Super Trouper, var han redan väletablerad som studiomusiker. Sedan dess har han – genom decennier av turnerande, oräkneliga studioinspelningar och med R & B och pop som musikalisk utgångspunkt – utvecklat och finkalibrerat ett trumspel som gjort honom till en inspiratör, förebild, glädjekälla och eftertraktad samarbetspartner för musiker och musikskapare världen över.

Camilla Lundberg tilldelas medaljen för Tonkonstens främjande för sin betydelsefulla insats som musikkritiker och folkbildare inom främst västerländsk konstmusik. Hennes informativa artiklar i dagspress och presentatör av internationella musikprogram på TV har haft ett betydande genomslag i svenskt musikliv. Hennes bok ”Musikens myter” blev nominerad till Augustpriset år 2000 och hon är initiativtagare till den populära ”Klassiska podden” som nu har producerats i 30 avsnitt. Camilla Lundberg är en eftersökt föreläsare om klassisk musik över hela landet.

Robert Sund tilldelas medaljen för Tonkonstens främjande. Robert Sund sjunger, spelar, arrangerar, komponerar och dirigerar. Hans mångsidiga begåvning har gett honom en stark position i svenskt och internationellt musikliv. Han var under många år dirigent och konstnärlig ledare för den blandade kören Allmänna Sången och manskören Orphei Drängar och han grundade och ledde både damkören La Cappella och ungdomskören Uppsala Musikskolas Kammarkör. Som sångare har han medverkat bl a i Eric Ericsons Kammarkör och den legendariska Kvintetten Olsson. I 17 år undervisade han i dirigering och ensembleledning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och han har sedan varit verksam som lärare, föreläsare och gästdirigent i Europa, Asien, Afrika och Syd- och Nordamerika. Han har medverkat som jurymedlem vid många körtävlingar världen över och han har engagerats vid åtskilliga körfestivaler både inom och utom Europa. Som tonsättare och arrangör av ett oräkneligt antal verk av både större och mindre format har Robert Sund förnyat och berikat framför allt körrepertoaren. Han utsågs 1993 till Årets Körledare i Sverige av Föreningen Sveriges Körledare.

Pressbilder (foto Urban Wedin):

Ramn Anthin och prinsessan Christina.

Camilla Lundberg och prinsessan Christina.

Per Lindvall och prinsessan Christina.

Robert Sund och prinsessan Christina.