Publicerad: 2017-11-29

Årets musikaliska medaljörer

Akademiens främsta utmärkelse – Medaljen för Tonkonstens Främjande – tilldelades i år Eva Helenius, Ulrich Kaatz, Lena Willemark, Carl-Gunnar Åhlén och Arnold Östman. Medaljerna delades ut av H.M. Konungen vid akademiens årliga högtidssammankomst den 27 november.

Medaljen för Tonkonstens Främjande är Akademiens främsta utmärkelse. Sedan 1945 har medaljen delats ut vid Akademiens högtidssammankomster till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv.

2017 tilldelades följande personer Medaljen För Tonkonstens Främjande:

Eva Helenius-Öberg tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sitt mångåriga och djupa engagemang att rädda kvar en svensk representativ samling klingande historiska klaver, jämte arkiv och bibliotek genom den ideella föreningen Klaverens Hus. Hon bidrog till en unik insats till stöd för den svenska klaverhistorien genom dokumentation av arbetet vid Aug. Hoffmans Pianofabrik år 1977, och senare räddningsaktionen av ett stort antal klaver när de tre sista kvarvarande pianoverkstäderna lades ned i Sverige tio år senare. Hon disputerade vid Uppsala universitet år 1986 och är en ledande svensk musikforskare Länk till annan webbplats. inom organologi Länk till annan webbplats. (främst svenska klavikord Länk till annan webbplats.) och tonsättaren Johan Helmich Roman Länk till annan webbplats..

Ulrich Kaatz tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sina insatser som verksamhetsledare vid Vänersborgs musikakademi. Han har där lett uppbyggnaden av den nationella och internationella talangutveckling som resulterat i Polstjärnepriset och Polstjärnekursen för ungdomar mellan 14-18 år samt stråk-och blåskurser. Ulrich Kaatz är bördig från Hamburg och har verkat som professor i orkester- och ensembleledning vid Musikhögskolan i Stuttgart.

Lena Willemark tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin framstående musikaliska gärning som sångerska, fiolspelman och kompositör och sina banbrytande insatser för svenskt musikliv. Willemark har ett djupt personligt uttryck i allt hon gör, laddat, kraftfullt och berörande, vilket lyser igenom i de skiftande musikaliska sammanhang och samarbeten som kännetecknar Willemarks konstnärsskap. Djupt rotad i folkmusiken, vidareutvecklar och för hon ut den på världens konsertscener och i nya sammanhang, i jazz-, konst- och populärmusik i framgångsrika samarbeten t.ex. med tonsättaren Karin Rehnqvist och musikern Ale Möller.

Carl Gunnar Åhlén tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sina insatser inom svenskt musikliv som musikvetare och musikkritiker. Från 1965 till 2010 var Åhlén verksam som recensent för musik och teater i Svenska Dagbladet. Efter doktorsexamen år 1987 i musikvetenskap, har Åhlén sammanställt en omfattande antologi av historiska inspelningar med musiker, sångare, dirigenter, tonsättare, orkestrar, operahus och ensembler som varit centrala i det svenska musiklivet. Åhléns bok - Jón Leifs: kompositör i motvind - är ett referensverk om den isländske tonsättaren.

Arnold Östman tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sina stora insatser inom operakonsten. Som konstnärlig ledare och dirigent för Vadstena-Akademien, Norrlandsoperan och Drottningholms Slottsteater har Östman starkt bidragit till att utveckla den svenska operascenen och därigenom skolat generationer av svenska sångare. Östman har sedan 1980-talet varit internationellt verksam vid europeiska och amerikanska operahus och har i en mångårig verksamhet på Confidencen på ett tidstroget sätt levandegjort 1700-talets operor. Östman finns rikligt dokumenterad på skiva och DVD och har tilldelats en mängd priser och utmärkelser, däribland Prix d’Italia och Deutscher Schallplattenpreis.