Publicerad: 2019-11-26

Årets musikaliska medaljörer

Cajsa S Lund, Sven Ahlbäck, Elise Einarsdotter, Jan Hansson och Bengt Forsberg (ej med på bilden) fick ta emot akademiens högsta utmärkelse Medaljen för Tonkonstens Främjande.

Medaljen för Tonkonstens Främjande är akademiens främsta utmärkelse. Sedan 1945 har medaljen delats ut vid Akademiens högtidssammankomster till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv. Årets medaljer delades ut vid akademiens högtidssammankomst den 25 november.

Sven Ahlbäck tilldelas Medaljen för Tonkonstens främjande för sin banbrytande gärning som musiker, forskare och professor. Sven Ahlbäck är en förgrundsgestalt inom folkmusiken i Sverige och Norden med många förgreningar internationellt. Hans gärning är omfattande och extraordinär genom att den kombinerar konstnärlighet på högsta nivå med både systematisk och analytisk förmåga och stor handlingskraft. Sven Ahlbäck blev redan som 16-åring utnämnd till Riksspelman. Under studietiden vid Kungl. Musikhögskolan utvecklade han en teoribildning utgående från äldre svensk folkmusik, vilken har utgjort basen för folkmusikens utveckling de senaste 20 åren. År 2004 disputerade han vid Göteborgs universitet och har sedan med utgångspunkt från sin avhandling utvecklat notationsprogrammet ScoreCloud och med det som grund startat forskningsprojektet MITIS vid KMH. Sven Ahlbäcks gärning som pedagog och utbildningsledare är omfattande. Tillsammans med sångerskan Susanne Rosenberg har han byggt upp folkmusikutbildningen vid KMH. 2007 utsågs han till professor i folkmusik på både vetenskaplig och konstnärlig grund, något som är mycket ovanligt. Sist men inte minst är Sven Ahlbäck en fantastisk musiker, arrangör och komponist. Sedan 1970-talet har han turnerat flitigt i Sverige och internationellt och givit ut mer än 20 CD-inspelningar.

Elise Einarsdotter tilldelas medaljen för Tonkonstens främjande för sin djupt själfulla musikgärning som jazzpianist, kompositör, bandledare och pedagog. Efter vistelse och studier i USA 1973-77, återvände hon till Sverige och blev efter egna studier vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1979-81, en mycket uppskattad pedagog vid KMH under ett för jazzutbildningen mycket expansivt skede 1981-88. Hennes mycket sensibla och sinnligt poetiska pianospel uppmärksammades först i gruppen Tintomara, och har sedan slutet av 1970-talet hörts i en mängd sammanhang, främst i den egna gruppen EEE (Elise Einarsdotter Ensemble), men även i mycket fruktbara samarbeten med körer och framstående sångare såsom Rigmor Gustafsson och Lena Willemark. Hon har även komponerat musik till ett antal teaterproduktioner, och har i ”Elises Salong” - ett samarbete med Oktoberteatern, etablerat en mycket uppskattad mötesplats för framstående aktörer inom teater och musik.
Elise Einarsdotter är en särpräglad och mycket betydelsefull röst i det svenska musiklivet.

Bengt Forsberg tilldelas medaljen för Tonkonstens främjande som en av vårt lands främsta och mest intressanta pianister, högt uppskattad som solist, ackompanjatör och kammarmusiker. Genom sin nyfikenhet och sin iver att lyfta fram förbisedda tonsättare och bortglömda verk har han berikat och moderniserat repertoaren, samtidigt som han öppnat ögon och öron på såväl kolleger som konsertbesökare, skivköpare och radiolyssnare. Hans mångåriga, synnerligen kreativa och produktiva samarbete med Anne Sofie von Otter är väl känt och redan mångfalt prisbelönt, men bör framhållas även här. Vid sidan av sin rent konstnärliga gärning har Bengt Forsberg under många år arrangerat konserter i Allhelgonakyrkan i Stockholm, alltid med spännande val av repertoar och medverkande.

Jan Hansson tilldelas medaljen för Tonkonstens främjande för sin betydelsefulla insats som inspelningstekniker samt innehavare av inspelningsstudion Atlantis i Stockholm. Genom decennierna har Janne suttit vid mixerbordet vid oräkneliga inspelnings-sessioner, varav många kommit att bli klassiska. Listan på de som har låtit Janne föreviga deras framföranden är milslång, vi kan bara nämna ABBA, Monica Zetterlund, Cornelis Wreesvijk, Elvis Costello, Anne Sofie von Otter och EST. Janne började som tekniker på Metronome-studion i början av 70-talet. 1983 tog han över och bytte namn till Atlantis Grammofon. Janne tillhör den gamla stammen, som behärskar det analoga inspelningshantverket till fullo. Hans arbete präglas av noggrannhet, lyhördhet, respekt och ödmjukhet. Han har, trots sin enorma erfarenhet, ett öppet sinnelag. Allt detta gör Janne Hansson och hans Atlantis till en favorit bland musiker.

Cajsa S. Lund tilldelas medaljen för Tonkonstens främjande för sitt enastående arbete inom musikarkeologin. Som en pionjär inom området har Cajsa S Lund lyckats med konsten att levandegöra sin forskning på ett sätt som gett oss en helt ny inblick i musikens ursprung. Från grammisbelönade fornnordiska klanger till det europeiska projektet Archaeomusica har Cajsa S Lund visat att förhistoriska traditioner är relevanta även för dagens människor och att musiken alltid har bidragit till kommunikationen mellan och utvecklingen av människan. Genom vetenskapliga studier, publikationer och pedagogisk verksamhet, inte minst för barn, bryter Cajsa S Lund ständigt ny, klingande mark.