Publicerad: 2021-11-30

Årets musikaliska medaljörer

Kungliga medaljen för Tonkonstens Främjande är Kungl. Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse. Den tilldelas högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv. Årets medaljörer är Malin Broman, Bo Ejeby, Torgny Hanson, Tommy Körberg, Tomas Löndahl och Katarina (Katalin) Vargas Smith. Medaljerna delades ut av H.K.H Kronprinsessan Victoria på Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst 29 november, på Musikaliska, Nybrokajen 11.

Violinisten Malin Broman (f. 1975) tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin unika kreativitet och förmåga att finna nya vägar för musikens väg till lyssnaren. Som konsertmästare i Sveriges Radios Symfoniorkester, som kammarmusiker, pedagog och mentor bryter Malin Broman genom sitt uttrycksfulla spel och kommunikativa ledarskap ständigt ny mark genom att utmana och utveckla både sig själv och sina medmusiker. Broman ger det traditionella nya infallsvinklar och inspirerar oupphörligen till nya musikaliska former och uttryck.
Malin Broman är ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien sedan 2008.

Musikförläggaren Bo Ejeby (f.1947) grundare av Bo Ejeby förlag, Göteborg, tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för 30 års arbete i musikens tjänst genom en ytterst mångsidig utgivning av musikalier och skrifter om musik, alla präglade av hög kvalitet och personligt engagemang. Hans förmåga att genom sin utgivning förmedla ny musik såväl som nya rön inom musikvetenskapen är omvittnad. Allra mest har Bo Ejeby ägnat sig åt körmusik. Han har låtit spela in otaliga körfonogram och har publicerat en stor mängd körkompositioner och åtskilliga böcker om körmusik. Genom hans insatser har många verk av svenska tonsättare nått en internationell publik, inte minst i USA.

Dirigenten Torgny Hanson (f. 1945) tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för betydande insatser inom svensk blåsmusiktradition. Han har inom Frälsningsarmén skapat en rik musikmiljö där många yrkesmusiker, särskilt bleckblåsare, fått sin första skolning. Som utbildare har han lotsat dem vidare vid Dalarö Folkhögskola och Kungl. Musikhögskolan. Inom det professionella musiklivet verkade han inledningsvis som kapellmästare vid Regionmusiken, senare som musikinspektör inom Försvarsmakten, där han lade grunden för dagens professionella försvarsmusik. Internationellt har han dirigerat framstående blåsarensembler och lett omfattande ungdomsverksamhet. Få har som Torgny Hanson förenat amatörer och professionella i sin strävan efter högsta möjliga kvalitet i allt musicerande.

Sångaren, Tommy Körberg (f.1948) tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande. Med en röst som kan liknas vid en naturkraft har Tommy Körberg sjungit sig rakt in i svenska hjärtans djup. Den utgör inte bara ett ovärderligt instrument för flera av vår samtids främsta låtskrivare, textförfattare och revymakare. Tommy Körberg har under sin drygt halvsekellånga karriär också gjort storartade tolkningar av äldre sånger av de mest skiftande slag och därmed gett dem en renässans. Allting förmedlat med den där rösten som vi aldrig tröttnar på att höra.

Tomas Löndahl (f. 1952) tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sitt mångåriga engagemang i svenskt musikliv. Löndahl har genom befattningar som professor, producent, VD och konstnärlig ledare bidragit till och initierat ett stort antal tongivande projekt, varav Kungl. Musikaliska Akademins satsning Levande Musikarv etablerats som en ovärderlig källa för spridningen av svensk musik. Likaså tog Tomas Löndahl under sin tid som ständig sekreterare i Akademien 2010-2017 initiativ till bildandet av tankesmedjan Unga Tankar Om Musik, som idag utgör en omistlig del av musiklivets utveckling. Tomas Löndahl är ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien sedan 2003.

Katarina (Katalin) Varga Smith (f.1952) tilldelas medaljen för Tonkonstens främjande för sin enastående insats som outtröttlig främjare av den levande musiken. Varga föddes i Tjeckoslovakien och kom till Sverige 1969 som medlem av en sång- och dansgrupp. Sedan 1984 har hon drivit en konsertscen/restaurant i Uppsala, inledningsvis som ”Café Katalin” i den mer intima miljön på Svartbäcksgatan 19, och sedan 2000 under namnet ”Katalin And All That Jazz” i betydligt rymligare lokaler intill Centralstationen i Uppsala. I arbetet med dessa konsertscener har hon tagit ett nationellt och i många fall internationellt ansvar för den levande musiken, och genom sitt ytterst engagerade, ofta idealistiska arbete och genuint välkomnande bemötande, gjort dessa scener till många musikers och lyssnares favoriter, samt en förebild för andra musikarrangörer.

 

Tommy Körberg mottar pris från Kronprinsessan Victoria

Tommy Körberg mottar pris från H.K.H. Kronprinsessan Victoria 29 november 2021. Foto: Felicia Margineanu

Presskontakt:

Lova Wallerö, kommunikatör
0707-630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se