Publicerad: 2022-09-13

Årets nya ledamöter har fått sina kallelsebrev

Under en invalslunch i ledamotssalen den 5 september mottog Kungl. Musikaliska Akademiens nyinvalda svenska ledamöter sina kallelsebrev och hälsades välkomna.

De nya svenska ledamöterna är, från vänster, riksspelman Magnus Gustafsson, hovsångerska Ann Hallenberg, professor Lars Berglund, kördirigent Kerstin Börjeson, valthornist Annamia Larsson, jazzpianist Jan Lundgren och kompositör Örjan Fahlström. Konsertpianist Peter Jablonski och tonsättare Malin Bång kunde ej närvara vid tillfället.

- Vi är väldigt glada att välkomna våra nya ledamöter, säger Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén. De nyinvalda ledamöterna representerar stora delar av svenskt musikliv och visar på bredden av kompetens som vi eftersträvar i vår akademi.

De vackra kallelsebreven har sett likadana ut sedan slutet av 1700-talet och är framställda från originalplåten, som är tecknad av Jean Eric Rehn och etsad av J. M. Martin. Kalligrafen skriver ledamöternas namn i samma skrivstil.

Läs mer om de nyinvalda ledamöterna.

Läs mer om akademiens ledamöter.