Publicerad: 2016-10-20

Årets Sten Frykberg-stipendier

Två ensembler och fyra musiker tilldelas årets Sten Frykberg-stipendier för att ”främja forskning och vidareutbildning på det musikaliska området”. Stipendieutdelningen äger rum i Berwaldhallen lördag den 22 oktober.

Dalasinfoniettans blåssektion tilldelas 50 000 kronor för studiebesök till Göteborgs Konserthus och coachning av Ole Kristian Dahl, solofagottist i Göteborgs Symfoniker.

Wirénkvartetten tilldelas 25 000 kronor för inspelning av Dag Wiréns fyra stråkkvartetter.

Chris Parkes, valthornist och stämledare i Sveriges Radios Symfoniorkester, tilldelas 20 000 kronor för att utforska och utveckla klangmöjligheterna i ett projekt tillsammans med tonsättaren Britta Byström, ett nyskrivet verk för valthorn, violin/viola och piano.

Malin William-Olsson, violinist i Sveriges Radios Symfoniorkester, tilldelas 20 000 kronor för att utforska och utveckla klangmöjligheterna på akustisk violin med hjälp av elektronisk utrustning, i ett beställningsverk av tonsättaren Steingrimur Rohloff.

Katarina Andreasson, 1:e konsertmästare och dirigent i Svenska Kammarorkestern, tilldelas 20 000 kronor, för att studera arbetsmetoden hos Orpheus Chamber Orchestra för utveckling i orkesterformen för Svenska Kammarorkestern.

Mia Widestrand, piccolaflöjtist Göteborg Wind Orchestra, tilldelas 15 000 kronor för att utvecklas och inspireras av piccolisterna Michael Hasel och Frauke Ross i Berlin.

StenFrykbergs minnesfond

1983 avled den legendariske dirigenten, pianisten och radioprofilen Sten Frykberg. I samband med hans bortgång inrättades en stipendiefond med ändamålet att ”främja forskning och vidareutbildning på det musikaliska området”. Redan från början riktades utdelningen mot ett område där stipendier är mycket angelägna men samtidigt förhållandevis sällsynta, nämligen musikerna i landets professionella orkestrar. Stipendier delas också ut till ensembler och tonsättare.

www.musikaliskaakademien.se Länk till annan webbplats.

2016-10-18