Publicerad: 2019-06-20

Barns sång – ett nationellt upprop

Musikens roll i skolans undervisning har i det närmaste försvunnit och det finns en stor oro över att barn inte längre får tillgång till sin röst. Kungl. Musikaliska akademien har därför påbörjat ett förstudie till det som har ambitionen att bli ett stort, nationellt omfattande projekt, där sångens plats åter blir självklar i förskola och skola

Vi är många som delar en oro över att barn inte längre får tillgång till sin röst och att musikens roll i läroplaner och undervisning i det närmaste försvunnit. Engagemanget i problematiken är stort och många initiativ tagits. Projekt pågår både bland regionala institutioner, i kulturskolor, bland kyrkomusiker och pedagoger. Ännu fler finns på idéstadiet.

Kungl. Musikaliska akademien, vars syfte är att främja svenskt musikliv, har påbörjat ett förstudie till det som har ambitionen att bli ett stort, nationellt omfattande projekt, där sångens plats åter blir självklar i förskola och skola. Bland förebilderna finns den brittiska satsningen ”Sing-up” https://www.singup.org Länk till annan webbplats.. Projektet presenterades i samband med Riksting för västerländsk konstmusik i april och gensvaret har varit mycket positivt.

Ett nationellt projekt, för vilken akademien nu söker medel från stiftelser och fonder, däribland Allmänna Arvsfonden, behöver mängder av kompetens i form av pedagoger och ambassadörer. Vi är många som behöver hjälpas åt och akademien har därför engagerat projektledare Ulrika Lind som just nu arbetar med att kartlägga de projekt som pågår, vars erfarenheter och resultat kan stärka underlaget i det material som, förutom att presenteras i ansökan, både politik och tjänstemän kommer att få del utav. Akademien har redan idag en pågående dialog med utbildnings- och kulturdepartement, SKL med flera i ämnet avgörande instanser.

Samtidigt arbetar David Johnson, doktorand i musikpedagogik vid Lunds Universitet, på akademiens uppdrag med ett pilotprojekt som ger forskningens svar på ökad närvaro av sång och gehörsträning i förskolan och lågstadiet. Resultatet från en engelsk studie visar att det även finns ett samband mellan deltagarnas sångkompetens och deras självkänsla, välmående och sociala samhörighet.

Vårt mål är alltså att skapa en landsomfattande rörelse där barn från förskolan och uppåt, får tillgång till sin röst och vi hoppas att ni vill vara del av detta med er kompetens, erfarenhet och övertygelse. Ämnet kommer att vara en central punkt när Sveriges Körledare möts i Lund i oktober, liksom vid Musik i Syd Utvecklingscentrums nationella konferens i Kristianstad i november.

Ulrika Lind är vår projektledare, samordnare och strateg som kommer att föra arbetet framåt.

Ni som nås av detta och har tankar, idéer och pågående projekt, vänligen kontakta Ulrika, epost@ulrikalind.com


Tillsammans kan vi åter göra Sverige till ett sjungande land!

Susanne Rydén, Preses
Fredrik Wetterqvist, Ständig sekreterare