Publicerad: 2014-03-17

Bengt Göransson och Barbro Osher nya hedersledamöter i Kungl. Musikaliska akademien

Bengt Göransson, förutvarande kultur- och skolminister och en fortsatt stark och insiktsfull röst i kulturlivet har tillsammans med Barbro Osher, generalkonsul i San Fransisco och en engagerad kulturmecenat, invalts som hedersledamöter i Kungl. Musikaliska akademien.

Bengt Göransson har varit kultur- och skolminister för socialdemokraterna, utbildningsminister och ledamot av Sveriges riksdag. Tidigare var han bland annat ledamot av filmutredningen, radioutredningen och ordförande på flera poster i kulturlivet bland annat i Svenska Riksteatern. Han blev hedersdoktor vid Göteborgs universitet 2006, där han sedan 2010 innehar en gästprofessur.

Bengt Göransson har fortsatt varit en stark röst i debatter, artiklar och böcker, där han på ett unikt sätt försvarat kulturens värde i sig, kulturens behov av statligt stöd samt vikten av kulturskolor och estetiska ämnen för barn och ungdomar. Med gedigen formuleringskonst och skarp politisk analys, bland annat i boken ”Tankar om politik” 2010, försvarar han konstens integritet, långt bort från nytto-, kund- och vinstkrav.

Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Fransisco, USA, tillika ordförande i the Barbro Osher Pro Suecia Foundation och i the Bernard Osher foundation.Genom dessa stiftelser har Barbro Osher donerat miljardbelopp till svenskt kulturliv. 

I en tid då det offentliga samhällets stöd minskar är Barbro Osher en förebild och en modern mecenat vars kunnighet bidrar till ett progressivt och rikare kulturliv. Genom sitt starka engagemang har hon bidragit till att förbättra de kulturella villkoren i Sverige samt spridningen av svensk musik långt utanför våra geografiska gränser, bland annat genom både praktiskt och ekonomiskt stöd i samband med svenska orkestrars och körers turnéverksamhet i USA.

Barbro Osher som 2004 utsågs till årets svenska kvinna av SWEA (Swedish Women's Educational Association) är filosofie hedersdoktor vid konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet.

För mer information kontakta akademiens Ständige sekreterare Tomas Löndahl 0708 207 757