Publicerad: 2012-11-19

Benjamin Staern tilldelas Sveriges största tonsättarpris

Benjamin Staern tilldelas Christ Johnsonpriset på 180 000 kronor. Han får priset för sitt verk Worried Souls, med motiveringen ”Med häpnadsväckande förmåga hanterar han stora musikaliska former på ett originellt och personligt sätt, i ett verk präglat av rikt varierad orkestrering och bländande virtuositet i solostämman”.
Priset delas ut av H. M. Konungen vid akademiens Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst den 26 november.

Christ Johnson-priset tilldelas en tonsättare för ett orkesterverk komponerat under senare år. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag.

Benjamin Staern. Foto: Tobias Broström

Benjamin Staern. Foto: Tobias Broström