Publicerad: 2019-05-20

BLÅSMUSIKEN – ett fundament i svenskt musikliv!

Blåsmusikens dag den 18 maj 2019 blev en formidabel succé. Från Ystad i söder via 68 kommuner till Kiruna i norr medverkade 245 blåsensembler för att manifestera blåsmusiken som konstform. Nätverket för Professionell Blåsmusik i Sverige skriver efter dagen ett inlägg för blåsmusikens framtid.

Det nationella Nätverket för Professionell Blåsmusik i Sverige är den professionella spetsen på en bred folkrörelse. Vår musik klingar i många olika sammanhang och vi är stolta över den konstform vi representerar. Samtidigt är vi mycket oroliga över den levande musikens långsiktiga förutsättningar och utveckling. Vår gemensamma röst kommer därför nu att börja höras i olika sammanhang.

Vi vänder oss till beslutfattare och tjänstemän på alla nivåer inom kulturområdet och säger:

Se blåsmusiken som konstform och som en viktig del av Sveriges kulturliv. Se sambanden mellan både utbildning och utövande på olika nivåer och formulera på alla tre samhällsnivåer en politik för hur vi gemensamt säkrar att den levande musiken klingar även för och av kommande generationer!

Vi kommer proaktivt att arbeta för den levande musiken ska höras även långsiktigt. Vi utvecklar samarbeten mellan oss professionella orkestrar men breddar det också på olika sätt. I januari 2019 blev en ung klarinettist den förste mottagaren av det nya nationella Blåsmusikpriset vid en final i Berwaldhallen och priset är att under de kommande två åren få gästa oss alla som solist. Den 18 maj arrangerades den första nationella Blåsmusikens Dag då blåsmusikens olika genrer och ensembler på alla nivåer genljöd genom hela landet. Fler initiativ från oss kommer.

Ska den levande musiken klinga brett och på alla musikaliska nivåer även i framtiden krävs dock i hög grad även kunskaper, medvetenhet och långsiktighet hos beslutsfattare och kulturtjänstemän på alla nivåer här och nu; lokalt, regionalt och centralt. Blåsmusikens villkor måste bli en fråga som finns på dagordningen på riktigt och med en bred förståelse för sammanhangen.

Det är avgörande att landets kulturskolor värnar instrumentundervisning och ger barn och ungdomar möjligheter till ensemblespel. Vi vill att fler ska ges möjlighet att spela blås men också att fler ska fortsätta att spela och göra det med höga ambitioner. Vi ser alltför många exempel på kommuner där möjligheterna att spela vissa blåsinstrument inte längre finns kvar eller ensembler har lagts ned. Vi ser med stor oro på bristen på utbildning av kvalificerade instrumentlärare.

För många blir musiken en viktig och stimulerande hobby på amatörnivå där musiken gläder både individen, gruppen och publiken. Vi vet att många av landets amatörorkestrar kämpar med svag ekonomi och med svårigheter att rekrytera. Återigen – instrumentundervisning är grunden. Detta handlar inte bara om att försörja renodlade blåsorkestrar med nya generationer av musiker. Det handlar om blåsare och slagverkare i ett stort antal olika genrer och konstellationer.

Vi professionella orkestrar är helt beroende av att det finns en stor bredd för att de spetsmusiker som vi kommer att behöva rekrytera ska utvecklas. Vi ser rekryteringsproblem redan och vi befarar att de kommer att öka. Villkoren för flera av oss professionella ensembler är eller har varit osäkra och kunskapen om blåsmusikens roll är låg hos alltför många beslutsfattare. Helhetssyn och förståelse för samband borde göra besluten om rimliga och långsiktigt hållbara villkor för den professionella blåsmusikens ensembler lätta att ta.

Den levande musiken på alla nivåer och i många olika genrer är fullständigt vital för vårt kulturliv. Vi talar för oss som professionella ensembler men är också budbärare för en bred folkrörelse av musikanter. En helhetssyn och medvetenhet nu gör att den levande musiken kommer att klinga även år 2050!

 

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige

genom
Stig Fredriksson, Styrelseordförande Göteborg Wind Orchestra
Fredrik Wetterqvist, Ständig sekreterare Kungl. Musikaliska akademien
Leif Karlsson, tf. Musikinspektör Försvarsmusiken

Läs mer om nätverket HÄR Öppnas i nytt fönster.