Publicerad: 2020-11-23

Britta Byström tilldelas Sveriges största tonsättarpris

Det Stora Christ Johnson-priset på 180 000 kronor är Sveriges största tonsättarpris. Det går i år till Britta Byström för dubbelkonserten Infinite Rooms. Malin Bång får ta emot det Lilla Christ Johnson-priset på 60 000 kronor för sitt verk Splinters of Ebullient Rebellion.

Christ Johnson-priserna tilldelas en tonsättare, bosatt och verksam i Sverige, för ett orkesterverk av hög konstnärlig halt.

Britta Byström tilldelas det Stora Christ Johnson-priset med motiveringen:
”Dubbelkonserten Infinite Rooms för violin/viola och kontrabas är en uppvisning i kreativt, lekfullt komponerande och precist noterat musikanteri. Med en alldeles egen och välartikulerad röst parad med stor hantverksskicklighet, tar Byström traditionen i nya riktningar med ett verk som tveklöst och modigt dansar sig fram.”

Malin Bång tilldelas det Lilla Christ Johnson-priset med motiveringen:
Splinters of Ebullient Rebellion är en stark konstnärlig upplevelse, där detaljrikedom och genomgående koncentrerat uttryck skapar klanglig poesi med stor konstnärlig integritet. Bångs användande av orkestern blir nyskapande när hon låter orkesterkollektivet symbolisera samhället och gör musikerna till människor och individer.”

 

För mer information, intervjuer och pressbilder – vänligen kontakta:

Sanna Neumann, PR och kommunikation
Sanna@bohmbohmroom.com
070 726 25 64

https://www.facebook.com/musikaliskaakademien Länk till annan webbplats.
http://www.brittabystrom.com/ Länk till annan webbplats.
http://malinbang.com/ Länk till annan webbplats.

Om Kungl. Musikaliska akademien
“Kungliga Musikaliska akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”
- Ur Kungl. Musikaliska akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 27 april 2000.