Publicerad: 2024-06-26

Carin Malmlöf-Forsslings tonsättarpris 2024

Årets Carin Malmlöf-Forsslings tonsättarpris om 100 000 kr tilldelas Lisa Streich ”för ett egensinnigt och konsekvent konstnärskap”. Priset delas ut på Alfvéndagen den 6 juli på Alfvéngården i Tibble, Leksand. På Alfvéndagen belönas också tre elever vid Musikkonservatoriet i Falun med Carin Malmlöf-Forsslingstipendium om 10 000 kr vardera: Alicia Rehbach Westin (cello), Julius Jönsson (viola) och Johanna Hultgren (flöjt).

Lisa Streich mottar Carin Malmlöf-Forsslings tonsättarpris för ett egensinnigt och konsekvent konstnärskap, där varje ton är betydelsefull i byggandet av en musikalisk värld som är på samma gång sträng och poetisk.

Lisa Streich, född 1985 i Norra Råda, är en framstående tonsättare och organist. Hon har studerat komposition och orgel i Berlin, Stockholm, Salzburg, Paris och Köln. Streich har fått uppdrag från flera prestigefulla institutioner såsom Luzernfestivalen, Berliner Filharmoniker, Radiokören och Schizuoka Concert Hall. Hon har samarbetat med bland andra Kirill Petrenko, Alan Gilbert och Matthias Pintscher.

Om Carin Malmlöf-Forsslings tonsättarpris

Pianisten och tonsättaren Carin Malmlöf-Forssling grundade 2002 en stiftelse i sitt eget namn med syfte att stimulera det svenska konstmusiklivet. Detta sker i första hand genom utdelandet av ett pris till en svensk tonsättare, genom Kungl. Musikaliska Akademiens försorg.

Tidigare pristagare:

2023 Matthew Peterson, 2022 Benjamin Staern, 2021 Mirjam Tally, 2020 Jesper Nordin, 2019 Molly Kien, 2018 Djuro Zivkovic, 2017 Tebogo Monnakgotla, 2016 Andrea Tarrodi

Läs mer här.

Foto Lisa Streich: Felicia Margineanu/Kungl. Musikaliska Akademien

Kontakt:

Lova Wallerö
Kommunikationsansvarg
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se