Publicerad: 2022-03-09

Cecilia Zilliacus och Jakob Högström tilldelas de Frumeries stipendier

Violinisten Cecilia Zilliacus och sångaren Jakob Högström tilldelas 2021 års Gunnar och Judith de Frumeries stipendier på 35 000 kr vardera. Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".

Tisdagen den 8 mars delades stipendierna ut i närvaro av personer från stiftelsens styrelse och Kungl. Musikaliska Akademiens kansli. Båda stipendiaterna framförde musik av de Frumerie ackompanjerade av pianisten Bengt Forsberg.