Publicerad: 2014-11-13

Daniel Blendulf tilldelas Herbert Blomstedtstipendiet

Herbert Blomstedtstipendiet tillfaller en ung svensk dirigent med sådana uppenbara kvaliteter att en lysande karriär inom yrket kan förutspås. I år går stipendiet till Daniel Blendulf, en dirigent i den unga generationen som redan visat sin begåvning i såväl konsert- som operasammanhang.

Herbert Blomstedtstipendiet är på 50 000 kr och delas ut vart annat år. Stipendiet instiftades av Kungl. Musikaliska akademien som en födelsedagsgåva till Herbert Blomstedt på hans 80-årsdag. Stipendiet delas ut av H. M. Konungen vid Kungl. Musikaliska akademiens Högtidssammankomst den 24 november.

www.musikaliskaakademien.se Länk till annan webbplats.

http://www.harrisonparrott.com/artist/profile/daniel-blendulf