Publicerad: 2021-11-30

De förtjänar musikaliskt förtjänsttecken

 År 2021 instiftas av Kungl. Musikaliska Akademien ett nytt förtjänsttecken att tilldelas personer som med kompetens och hängivet arbete bidragit till verksamheten. Trots börsens volatilitet under de senaste åren har akademien kunnat möjliggöra ökade stipendieutdelningar, vilka varit av särskilt stor vikt under Covid-19-pandemin. Därför tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänsttecken i guld 2021 Staffan ThorslundMats Guldbrand och Sverker Lundkvist för sina mångåriga och avgörande insatser som ledamöter i akademiens förvaltningsnämnd. 

Förvaltningen av de många donationer som har inkommit genom åren och vars avkastning går till att stötta det svenska musiklivet genom stipendier och priser är en central del av akademiens verksamhet.

- Att vi mitt under brinnande pandemi, när konserter och musikundervisning ställdes in, kunde öka stödet till unga musiker är ett exempel på hur Kungl. Musikaliska Akademien kan främja svenskt musikliv. Detta är ett bevis på det framgångsrika arbete som akademiens förvaltningsnämnd har utfört över tid, säger Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare vid Kungl. Musikaliska Akademien.

Staffan Thorslund är kapitalförvaltare på Öhman Fonder. Mats Guldbrand är styrelseordförande i Lundberg-företagen och tidigare aktiechef på AMF Pension. Sverker Lundkvist är vd och grundare av Coopers & Lybrand Konsulter AB samt finansdirektör i Alfa Laval, Skandia International och Incentive.

Kungl.Musikaliska Akademien förtjänsttecken i guld utdelas för första gången under jubileumsåret 2021. Förtjänsttecknet tilldelas personer, såväl ledamöter som personer utanför akademien, vilka med sin kompetens och hängivet arbete, oegennyttigt ställt sig till förfogande och genom kvalificerade insatser bidragit till akademiens verksamhet. Detta kan exempelvis avse medverkan i akademiens nämnder, kommittéer, stiftelser och fonder, jurygrupper, programverksamhet och motsvarande, eller efter lång och väl uträttad tjänst vid akademiens kansli.

 

Presskontakt:

Lova Wallerö, kommunikatör
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se

Pressbilder:

Mats Guldbrand, Staffan Thorslund och Sverker Lundqvist mottar 2021-års Förtjänsttecken i guld av H. K. H. Kronprinsessan Victoria.

Mats Guldbrand, Staffan Thorslund och Sverker Lundqvist mottar 2021-års Förtjänsttecken i guld av H. K. H. Kronprinsessan Victoria. Foto: Felicia Margineanu

Förtjänstmedalj

Förtjänstmedalj