Publicerad: 2022-11-29

De förtjänar musikaliskt förtjänsttecken

Kungl. Musikaliska Akademiens Förtjänsttecken i guld tilldelas personer som med kompetens och hängivet arbete bidragit till verksamheten. År 2022 tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänsttecken i guld f.d. vaktmästare Kerstin Ericsson och professor emeritus Anders Askenfelt för sina mångåriga och avgörande insatser för akademien.

Kungl. Musikaliska Akademiens Förtjänsttecken i guld tilldelas Kerstin Ericsson för hennes gärning som vaktmästare vid akademien i nästan två decennier, från år 2001. Med lugn, värme och lyhördhet utgjorde hon ett stöd för ledamöter och skötte under dessa år alltifrån stora mottagningar och måltider till posthantering. Hon skapade med stort engagemang och öga för detaljer en alltid välkomnande plats för såväl medarbetare som besökare och gäster.

Kungl. Musikaliska Akademiens Förtjänsttecken i guld tilldelas Anders Askenfelt, professor emeritus vid Kungl. Tekniska högskolan, för hans djupa kunskaper och mångåriga oegennyttiga insatser för akademien. Bland dessa kan nämnas hans engagerade ordförandeskap i klavernämnden och i stipendiejuryn för instrumenttekniker, samt ansvaret för akademiens hammarklaver, vilket kommit till stor nytta vid såväl Drottningholmsteatern som landets musikhögskolor.

Kungl.Musikaliska Akademien Förtjänsttecken i guld utdelades för första gången under jubileumsåret 2021. Förtjänsttecknet tilldelas personer, såväl ledamöter som personer utanför akademien, vilka med sin kompetens och hängivet arbete, oegennyttigt ställt sig till förfogande och genom kvalificerade insatser bidragit till akademiens verksamhet. Detta kan exempelvis avse medverkan i akademiens nämnder, kommittéer, stiftelser och fonder, jurygrupper, programverksamhet och motsvarande, eller efter lång och väl uträttad tjänst vid akademiens kansli.

Läs om förtjänsttecknet här.

Presskontakt:

Lova Wallerö, kommunikatör
070-7630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se

Pressbild Förttjänstecknet
Foto: Felicia Margineanu