Publicerad: 2022-12-01

Deltagande i kulturskola under skoltid

Under det senaste året har Kungl. Musikaliska Akademien, Svensk Scenkonst och Kungliga Musikhögskolan inom #Musiklyftet – och tillsammans med många andra – påtalat vikten av att barn i glesbygd måste få tillgång till kulturskolans undervisning under skoltid. Idag kom beslutet!

"Skolinspektionen har i samband med prövning av ett ärende gjort motsvarande tolkning. Skolinspektionen förutser att tillämpningen fortsatt bör bli restriktiv, men vill informera om att beslutet innebär en viss förändring. Enligt tidigare beslut från Skolinspektionen har det inte varit tillåtet att regelbundet gå ifrån lektioner för att delta i kulturskolans verksamhet. Men enligt det nya beslutet jämställs nu ansökan om ledighet för att delta i kulturskolan med ansökan om annan ledighet."

Läs hela inlägget på Skolinspektionens hemsida här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.