Publicerad: 2023-05-03

Dialogmöte om musikens status i skolan

Idag var Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med Svensk Scenkonst, Kungl. Musikhögskolan inbjuden till ett seminarium riksdagen för att prata om musikens utbildningssystem. I samtalet lyftes både behoven av en sammanhängande utbildningskedja, hela vägen från förskola till högre musikutbildning och vikten av att säkerställa en jämlik tillgång till musiken.

– Det är oerhört värdefullt att få möta politiken och samtala kring musikens viktiga roll i skolan och kring de positiva effekter som en stark musikundervisning bidrar till, säger Susanne Rydén, preses KMA.

Tack för inbjudan, Emma Ahlström Köster (M) - tillsammans håller vi samtalet levande!

Medverkande på mötet:

Emma Ahlström Köster, M
Kristina Axén Olin, M
Robert Hannah, L
Peter Ollén, M
Adam Reuterskiöld, M
Kristina Olofsson, V
Karolina Bringborn, M
Fredrik Wetterqvist, KMA
Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst
Susanne Rydén, KMA, MiS
Helena Wessman, KMH
Max Låke, UTOM