Publicerad: 2023-05-20

En miljard till svensk musik

Nyhet i skriftserien: En miljard till svensk musik. Riksdaler och kronor i tjänst hos Kungl. Musikaliska Akademien under 250 år. Ekonomihistorikern Staffan Albinsson beskriver här Kungl. Musikaliska Akademiens 250 år med fokus i hur dess verksamheter utvecklats med hjälp av Riksdagens och privatpersoners finansiering. Det ger ett nytt spännande perspektiv på akademiens historia och nutid.

När den Musikaliska Akademien grundades 1771 fick den en svår barndom trots att det var välbärgade individer ur Stockholms överklass som tog initiativet till det hela. En av akademiens legendariska sekreterare konstaterade 25 år senare att akademiens primära syfte (bortom själva undervisningen) då verkar ha varit att anordna ett eget lotteri och att styrelsens roll var att avnjuta "de goda Måltider, som wankades hos Gumman Noach eller Simsons hwid hwarje Lotteri-Dragning".

Så småningom kom kungliga donationer. Från mitten av 1800-talet började en stor mängd donationer inkomma från privatpersoner. Akademien har därför idag inflytande över donationsfonder om sammanlagt runt en miljard kronor. Fondernas urkunder anger de ändamål som akademien måste rätta sig efter.

Läs mer här.

Kontakt:

Lova Wallerö
Press- och kommunikationsansvarig
lova.wallero@musikaliskaakademien.se