Publicerad: 2020-11-09

Extra stipendier ur Albin Hagströms minnesfond

Stiftelsen Albin Hagströms minnesfond delar ut ytterligare fem stipendier för år 2020.

Stiftelsen Albin Hagströms minnesfond delar ut ytterligare fem stipendier för år 2020. Gitarristerna Viktor Spasov, Kasper Agnas, Simon Nyberg och David Henriksson samt dragspelaren Jens Sundberg tilldelas stipendier om 20 000 kronor vardera. Totalt har Hagströmsfonden i år delat ut 300 000 kronor i stipendier. Tidigare i år delades 25 000 kronor vardera ut till gitarristerna Erik Holmström och Albin Vesterberg och till dragspelarna Tony Iivonen och Leo Florin. Gitarristen Emil Ernebro tilldelades det nyinrättade Hagströms Stora Stipendium om 100 000 kronor.

– Vi är glada över att kunna dela ut några extra stipendier i år med tanke på hur hårt Coronakrisen drabbat musiklivet. Det är om än ett litet så i alla fall ett stöd till några av alla de musiker som drabbats under pandemin, säger Wictor Johansson, ordförande i Stiftelsen Albin Hagströms minnesfond.

Hagström-stipendiet delas ut till minne av Albin Hagström som bara nitton år gammal grundade firman Hagströms A.B. för försäljning av utländska dragspel. Snart byggde han en egen dragspelsfabrik i Älvdalen och så småningom utökades produktionen till att även omfatta gitarrer och förstärkare. Albin Hagström drev också en musikskola som i början av femtiotalet hade inte mindre än 25 000 elever. Med gitarrer som spelades av storheter som Elvis Presley och Frank Zappa nådde instrumenten från Hagströms världsberömmelse. Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond har tillkommit genom en donation av Albin Hagströms döttrar – Anna-Lenah Hagström och Kärstin Hagström-Heikkinen.

Text