Publicerad: 2020-12-18

Folk och Kultur, Kungl. Musikaliska Akademien och Regional Musik i Sverige lyfter musikens år 2021

Kungl. Musikaliska Akademien firar 250 år och gör det med ett musikens år hela 2021. För att lyfta jubileumsåret och musiklivet i en samhällelig kontext ingår nu Folk och Kultur och Kungl. Musikaliska Akademien ett partnerskap. Partnerskapet tar sig i uttryck genom ett nyskrivet invigningsuppförande och ett samtal mellan riksdagens talman Andreas Norlén och Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén.

Folk och Kultur håller sitt årliga kulturpolitiska konvent digitalt 2021, där representanter från alla delar av kultur, näringsliv och politik möts och inspireras kring kulturens betydelse i samhälls-och demokratiutvecklingen. Här har musiken en viktig del, och nu ingår Folk och Kultur partnerskap med Kungl. Musikaliska Akademien för att tillsammans lyfta musikens år. Konventet kommer att invigas med ett uruppförande med musikorganisationer från hela landet och ett samtal mellan riksdagens talman Andreas Norlén och Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén. Utöver detta genomförs ett panelsamtal i samverkan med Riksdagens demokratijubileum om musiken som demokratisk kraft.

– För Kungl. Musikaliska Akademien innebär partnerskapet med ”Folk och Kultur” en naturlig plattform för ”Musikens år 2021” att synas i ett sammanhang där kulturens verkliga roll i samhället debatteras. Det är därtill en särskilt lyckligt sammanträffande att vi också kan samverka med Riksdagens demokratijubileum, eftersom musik och demokrati har så många både historiska och dagsaktuella paralleller, säger Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare i Kungl. Musikaliska Akademien.

– Musiken har en stark och drivande kraft i samhälls-och demokratiutvecklingen. Vi är därför mycket glada och stolta över att genom detta partnerskap inleda konventet med en hyllning till just denna kraft genom uruppförandet och samtalet om kulturens egenvärde mellan talman Andreas Norlén och preses Susanne Rydén, säger Linde Sjöstedt, projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.

Invigningen
Hela Sveriges nätverk av regionala musikorganisationer kommer att göra en stor musikalisk manifestation under invigningen av Folk och Kultur den 10 februari 2021. Med anledning av Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum kommer alla dessa organisationer att samtidigt tillsammans uppföra det nykomponerade verket ”Jubilee Theme” komponerat av Fredrik Högberg. Verket är en jubileumsgåva från Rosenborg Gehrmans stiftelse och Gehrmans Musikförlag och kommer under Musikens år 2021 att spelas vid otaliga konserter runt om i hela landet. Invigningen genomförs i samarbete med Regional Musik i Sverige (RMS). I anslutning till detta hålls ett invigningssamtal mellan Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén och riksdagens talman Andreas Norlén om kulturens och musikens roll i ett demokratiskt samhälle.

– För Regional Musik i Sverige är detta en fantastisk möjlighet att manifestera musikens roll och betydelse över hela vårt land. Jag är glad att samtliga 23 regionala musikinstitutioner är med och inviger nästa års Folk och Kultur, och att samtidigt slå ett slag för Musikens år 2021, säger Dag Franzén ordförande i musikchefskollegiet och direktör för Gotlandsmusiken.

Programinnehåll
I samverkan med Riksdagens demokratijubileum arrangerar Folk och Kultur och Kungl. Musikaliska Akademien ett panelsamtal där deltagarna djupdyker i musikens kraft i rösträttsrörelsen och demokratin då och nu. Vilken musik hade betydelse i kampen för kvinnlig rösträtt? Och hur fungerar mötet mellan kamp och musik idag? Mer information om detta kommer i början av nästa år.

 

Kungl. Musikaliska Akademien
“Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

– Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 27 april 2000.

Riksdagens demokratijubileum
Under åren 2018–2022 firar Sveriges riksdag demokratins genombrott.
Vi vill inspirera till samtal om demokratin och dess framtid. Du är varmt välkommen att vara med.
#firademokratin
firademokratin.riksdagen.se

Folk och Kultur
Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som strävar efter att skapa långsiktiga och bestående strukturer för det fria regionala kulturpolitiska samtalet. Det är ett konvent och en arena för dialog och nytänkande inom kulturpolitiken med stort fokus på att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse i sig och för andra sektorer. Folk och Kultur är den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Konventet hålls i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018. År 2021 blir Folk och Kultur ett digitalt konvent och programmet erbjuds kostnadsfritt för alla besökare.

Regional Musik i Sverige
Regional Musik i Sverige (RMS) är samverkansorganisationen för landets 23 regionala musikinstitutioner, en kulturpolitisk aktör som tillvaratar medlemmarnas intressen och främjar olika typer av samarbeten och utveckling. RMS medlemmar musiksätter hela Sverige med både bredd och spets och genomför tillsammans ca 13 000 konserter och programaktiviteter för 2 miljoner besökare per år.

Presskontakt:
Folk och Kutlur:
Kimberley Torchia
Kimberley.torchia@folkochkultur.se
070-265 56 22

Kungl. Musikaliska akademien:
Max Låke
max.lake@musikaliskaakademien.se
0730-384159