Publicerad: 2017-03-31

Fram för kvalificerade utbildningar av kulturskolelärare

Kungl. Musikaliska akademien har lämnat in sitt remissyttrande rörande betänkandet "En inkluderande kulturskola på egen grund". Akademien är kritisk till en rad punkter i betänkandet och framhåller bland annat behovet av kvalificerad utbildning och fortbildning av kulturskolans lärare.

I sitt yttrande beskriver akademien vikten av goda relationer och starka band mellan grundskolan och kulturskolan samt hur musiken och de kulturella ämnenas status i grundskolan måste stärkas. Vidare är man kritisk till begrepp som styr att undervisningen ska genomföras på barn och ungas fria tid och avfärdar även att undervisning i grupp bör utgöra normen i kulturskolans verksamhet.

Akademien lägger i yttrandet fokus på att tilliten till lärarnas professionalitet måste beaktas vid implementeringen av de nationella målen för Kulturskolan.

Läs hela akademiens yttrande Pdf, 881.4 kB.