Publicerad: 2010-08-24

Framtiden för Nybrokajen 11

I och med Rikskonserters nedläggning förändras förutsättningarna för Kungl. Musikaliska Akademiens Stora sal (Nybrokajen 11). Akademien, liksom hela det svenska musklivet, vill värna om att scenen även fortsättningsvis är tillgänglig för den levande musiken. Akademien har därför tagit initiativ till ett rundabordssamtal den 31 augusti med scenens aktörer och intressenter. Till samtalet kommer representanter från bland annat Kulturdepartementet, Statens Fastighetsverk, Länsmusiken i Stockholm, Stockholms Konserthus, Kungl. Musikhögskolan, Stockholms kommun och Stockholms Läns Landsting.