Publicerad: 2011-05-19

Framtidens gitarrister och dragspelare

får på söndag 22 maj ta emot stipendium från Albin Hagströms minnesfond. Stipendierna delas ut vid en stjärnspäckad konsert på Hotel Rival i Stockholm.
Gitarristerna Thomas ”Juneor” Andersson från Varberg och Henrik Hallberg från Nacka samt dragspelarna Tony Iivonen från Saltsjö-Boo och Marcus Räsenen från Eskilstuna tilldelas vardera 25 000 kr. Det lilla stipendiet på 10 000 kr går till gitarristen Ludvig Algovik från Stockholm.

Albin Hagströms minnesfond tillkom genom donationer av Anna-Lenah Hagström och Kärstin Hagström-Heikkinen, döttrar till den legendariske dragspelsfabrikanten Albin Hagström.

Redan som nittonåring, 1925, grundade Albin Hagström en firma för försäljning av utländska dragspel. Snart byggde han sin egen fabrik i Älvdalen för tillverkning av svenska dragspel. Allteftersom verksamheten växte blev det fler fabriker och vid Albin Hagströms död 1952 var årsproduktionen uppe i hela 17 000 dragspel.

Albin Hagströms affärsidéer var expansiva och verksamheten kom så småningom också att omfatta elgitarrer och förstärkare. I mitten av sextiotalet producerades över 7 000 gitarrer. Många namnkunniga musiker använde Hagströms gitarrer, t.ex. Elvis Presley, Frank Zappa, Vikingarna och Björn Ulvaeus. Albin Hagström hade också en idé om att koppla instrumentförsäljningen till undervisning och drev också en musikskoleverksamhet som i början av femtiotalet omfattade 25 000 elever.

I de flesta större orter i landet öppnade Albin Hagström musikaffärer och dotterbolag startades i de nordiska länderna, England och USA. En typisk importprodukt förvandlades på kort tid till en eftertraktad exportvara.

För mer information kontakta Anna Ingvarsdóttir Cronström 08-407 18 02

www.dragspelsforbundet.com