Publicerad: 2020-12-14

FST + Levande musikarv = sant

Nu får medlemmarna i FST, Föreningen svenska tonsättare möjlighet att lägga upp information om sig själva och sina verk på Levande musikarv.

Levande musikarv, Kungl. Musikaliska akademiens unika databas för svensk konstmusik, har hittills varit fokuserad på äldre repertoar. Nu öppnar den även för nutida musik genom ett samarbete med FST – Föreningen svenska tonsättare. Tonsättarna kan själva lägga in biografisk information och registrera sina verk så att de blir lätt sökbara. Levande musikarv kommer däremot inte att ge ut några notutgåvor av skyddad musik, utan hänvisar istället till tonsättarnas egna förlagskontakter.

I Levande musikarv finns i dag mer än tusen tonsättare representerade, utförlig information om över 6000 verk och drygt 1300 notutgåvor för gratis nerladdning. Nu hoppas vi att ännu fler musiker, konsertarrangörer och musikälskare över hela världen ska upptäcka den svenska musikskatten.

levandemusikarv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.