Publicerad: 2023-02-03

Gunnar och Judith de Frumeries stipendier 2022

Klarinettisterna Staffan Mårtensson och Thorsten Johanns tilldelas 2022 års Gunnar och Judith de Frumeries stipendier på 35 000 kr vardera. Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".

Torsdagen 2 februari delades stipendierna ut i närvaro av personer från stiftelsens styrelse och Kungl. Musikaliska Akademiens kansli. Thorsten Johanns framförde musik av de Frumerie ackompanjerade av pianisten Bengt Forsberg.

Läs mer om stipendiefonden här.