Publicerad: 2013-10-22

Gunnar Valkare tilldelas Tonsättarstipendiet till Bo Wallners minne

Gunnar Valkare tilldelas Tonsättarstipendiet till Bo Wallners minne på 75 000 kronor för sina framstående insatser inom det musikaliska fältet.

Genom sin öppna och nyfikna hållning gentemot bland annat
afrikansk musikkultur och musikalisk improvisation har hans skapande
inneburit normbrytande strömningar inom en västerländsk tradition. Han
har med sitt konstnärskap och personliga estetik som utgångspunkt även
gjort betydande insatser som forskare och författare i musikantropologi
och musikfilosofi.

Priset delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 25 november.

Tonsättarpriset till Bo Wallners minne tilldelas en svensk tonsättare för dennes betydande och rika konstnärliga produktion. Det instiftades 2009 till minne av musikforskaren, pedagogen och skriftställaren Bo Wallner och hans mångsidiga livsgärning.